• Imprimeix

La reutilització per a preservar l’aigua d’un aqüífer

19/04/2018 12:04
La reutilització per a preservar l’aigua d’un aqüífer

A la desembocadura del riu Llobregat, a més de l’aigua que podem veure a la superfície, s’hi amaga l’aqüífer del delta del Llobregat. Aquesta reserva d’aigua subterrània, que aporta anualment uns 50 hm3 d’aigua, serveix per garantir les demandes, sobretot en situacions de sequera en què els embassaments estan baixos. Aquest reservori subterrani ha d’estar en bon estat, tant quantitatiu com qualitatiu, per disposar d’aigua en cas de necessitat. En els darrers mesos, la falta de pluges i el descens lent però constant de les reserves embassades, ha comportat la intensificació d’extraccions de l’aqüífer, amb un volum proper als 4 hm3/mes. 

Aquestes actuacions posen de rellevància la importància de preservar una reserva estratègica d’aigua per a l’àrea metropolitana de Barcelona. Precisament durant aquest mes d’abril s’ha posat en servei el terciari de la depuradora del Llobregat, una instal·lació que tracta l’aigua ja depurada, dotant-la de major qualitat i que es pot destinar a altres usos com l’industrial, l’ambiental i el lúdic, així com per al reg agrícola. Amb l’activació d’aquest terciari s’ha reactivat la barrera contra la intrusió salina a l’aqüífer del delta del Llobregat, una mesura que permet injectar aigua regenerada amb l’objectiu d’obstaculitzar l’aigua del mar.   

L’actuació, que es durà a terme de manera continuada, forma part del primer escenari d’explotació del terciari de la depuradora del Llobregat. El segon escenari, que s’activaria amb els embassaments entre el 70 i el 35% de reserves, preveu el funcionament del terciari per impulsar la barrera contra la intrusió salina i aportar aigua regenerada per altres usos com els agrícoles, ambientals i municipals. 

Aigua per incrementar el cabal del riu 

L’explotació del terciari de la depuradora del Llobregat, en cas d’assolir un nivell dels embassaments per sota del 25%, funcionaria per aportar aigua en el tram final del Llobregat (assut de Molins de Rei) i incrementar així el cabal del riu. Això permetria disposar de més aigua superficial per a ser potabilitzada a les plantes d’Abrera i Sant Joan Despí. 

Tot i que aquesta mesura es concep per a períodes de sequera, s’ha creat una comissió d’experts que treballarà per analitzar la implantació d’aquesta mesura d’una manera més continuada i disposant així de més recurs de proximitat.