• Imprimeix

La Comissió que coordina les polítiques de transparència del Govern reprèn la seva activitat

Torna
Divendres, 13 de juliol de 2018
  • La comissió ha aprovat diverses mesures per impulsar el govern obert i la qualitat democràtica.
  • El compliment del Pla de Govern Obert 2017-2018, que supera el 50%, es pot consultar a través d’una nova plataforma de visualització on-line.
Aquest divendres, la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) ha reprès les habituals reunions periòdiques a la seu del Departament d’Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència, després de quedar sense efecte la intervenció de la Generalitat de Catalunya per part del Govern espanyol.
 
Durant la sessió, presidida per primer vegada pel conseller Ernest Maragall, s’ha presentat la nova visualització web que mostra el grau de compliment del Pla de Govern Obert 2017-2018. Aquest pla distingeix cinc àmbits d'actuació per a la implantació i consolidació d'un sistema de governança basat en el govern obert: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i qualitat democràtica, i canvi cultural. En el seu desenvolupament, el Pla inclou objectius estratègics, divuit objectius operatius i 123 actuacions, que poden ser consultades a la web governobert.gencat.cat. La nova visualització, accessible per a tothom, mostra l'estat i el grau de compliment de les actuacions esmentades, que supera el 50% del pla. La comissió ha valorat positivament el grau d’assoliment malgrat les dificultats i l’endarreriment causat per la  intervenció per part del Govern espanyol.
 
Durant la reunió també s’han aprovat algunes de les mesures previstes per impulsar el Govern Obert i la Qualitat Democràtica, totes elles adreçades a l’objectiu  de fer de Catalunya un referent europeu en qualitat democràtica. Entre les mesures adoptades, cal destacar el vis-i-plau de tramitació del reglament de desplegament de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació i bon govern, que es  sotmetre a consulta pública prèvia al llarg de l'any passat, i els resultats de la qual poden ser consultats al portal participa.gencat.cat. També s’han aprovat els criteris de publicitat dels viatges dels consellers, alts càrrecs i directius del sector públic de forma automatitzada en els portals de transparència i la guia de transparència per a les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, per donar un impuls en la transparència en totes les entitat del sector públic.
 
La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, creada a principis de 2016, és l’òrgan responsable de fixar i coordinar les polítiques de transparència, accés a la informació pública, l’obertura de dades i la participació ciutadana per al conjunt de departaments de l’Administració de la Generalitat. Entre els seus objectius prioritaris hi ha la necessitat de garantir l’efectiu compliment de la Llei de transparència, el dret d’accés a la informació, i estudiar la possible evolució dels portals de transparència perquè esdevinguin  eines encara més útils pels ciutadans.

Més informació