L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió del cicle de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua. L’Agència Catalana de l’Aigua treballa per garantir l’ús sostenible dels recursos hídrics a Catalunya.