• Imprimeix

Campanyes

Un dels objectius de l’Agència és, d’una banda, fomentar el respecte pels recursos hídrics a l’espai fluvial i als ecosistemes aquàtics, per tal d’aconseguir que tots en fem un bon ús i en tinguem cura i, d’altra banda, potenciar i afavorir la conscienciació social cap a un ús solidari, racional i sostenible de l’aigua per reduir l’impacte de l’activitat humana sobre aquest element tan fràgil. Per aquesta raó, l’Agència ha promogut i promou un seguit de campanyes de sensibilització perquè la societat prengui consciència de la importància de l’ús racional i la bona gestió d’un dels recursos més vitals, com és l’aigua.