• Imprimeix

Formulari de sol·licitud d'exposicions itinerants

Els camps marcats amb * són obligatoris.
Dades de l'entitat que sol·licita l'exposició
Persona de contacte
Exposició sol·licitada


Data sol·lcitada (21 dies màxim)

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Identificació del tractament: Servei de cessió d’exposicions itinerants sobre els valors de l’aigua.
Responsable del tractament: Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, Provença 204, 08036 Barcelona. Més informació a la pàgina web de l’ACA.
Finalitat: oferir al món local i a les entitats materials de suport i pedagògics per realitzar campanyes de sensibilització envers els valors de l’aigua i la importància de l’ús sostenible dels recursos hídrics.  
Legitimació: missió realitzada en interès públic i consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
Destinataris: les dades únicament es podran utilitzar per a les finalitats de cessió de les exposicions itinerants exposades en aquest full de consentiment.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a l’Agència Catalana de l’Aigua via formulari web. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
Departament/s: Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat.