• Imprimeix

Cànon i altres tributs

L'Agència Catalana de l'Aigua es finança sobretot a través del cànon de l'aigua, en vigor des de l’1 d’abril del 2000. Es tracta d’un tribut ambiental que s'aplica en el rebut de l'aigua. L’ACA també compta amb altres fonts d’ingressos, com el cànon de regulació, el cànon d’ocupació i les taxes associades a tramitacions i gestió administrativa. 

Aquests recursos es destinen a garantir el bon funcionament de les instal·lacions del cicle de l’aigua, a l’explotació i construcció d’estacions depuradores o altres infraestructures hidràuliques, a subvencions per a la millora de l’abastament i a dur a terme actuacions de vigilància, protecció i preservació del medi hídric.

Normativa específica