• Imprimeix

Domèstic

El cànon de l’aigua d’ús domèstic és el que es defineix per als usos residencials, particulars o comunitaris, fet per persones físiques o jurídiques. Inclou l’aigua per a sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentades de roba i vaixelles, regs de jardins, piscines i altres zones comunitàries, refrigeració i condicionaments domiciliaris, així com altres usos que es puguin considerar consums propis de l’activitat humana en habitatges.

La finalitat del cànon de l’aigua és fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats, per tant, quanta més aigua es consumeix (m3) més elevat és el cànon. Existeixen 4 trams en funció del consum i el tipus impositiu s’expressa en m3 (1 m3 = 1.000 litres). Encara que el comptador d’aigua registri un consum inferior, s’aplica un mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes.


El cànon de l’aigua en els usos domèstics beneficia als qui menys consumeixen ja que se’ls hi aplica el tipus protegit (0,4936 €/ m3) sempre que el seu consum no superi el 1r tram.

 

 

1er tram

2on tram

3er tram

4rt tram

Volum

< o = 9 m3

10 – 15 m3

16-18 m3

> 18 m3

Preu

0,4936€/m3

 1,137 €/m3

2,8425 €/m3

4,548€/m3

- Expressat en consum mensuals per habitatge i coeficient demogràfic 1.
- Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (2017): Llei 4/2017, d'e 28 de març.
- Trams per a unitats de convivència de fins a 3 persones.

Els municipis que no gaudeixen encara d'un Servei de Sanejament Públic se’ls aplica una reducció del cànon, variable en funció del nombre d’habitants del municipi. 

Coeficient del cànon

Fins a 2.000 habitants (0,662);

Entre 2.001 i 10.000 habitants(0,819);

Entre 10.001 i 50.000 habitants(0,978)

Llar amb consum de 9m3 amb 3 habitants (es factura sempre un mínim de 6m3).

9x0,4936= 4,44€

9m3 (9.000litres)/ 3 persones =3.000 litres/persona en 1 més = 100 litres/persona/dia

 

Llar amb consum de 20m3 amb 3 habitants (es factura sempre un mínim de 6m3).

9x0,4936 + 6x1,137 + 3x2,8425 + 2x4,548 = 28,89€

20m3 (20.000 litres)/ 3 persones =6.666 litres/persona en 1 més = 222 litres/persona/dia

 

El 80% de les famílies de Catalunya no superen el 1er tram de consum d’aigua.

El cànon de l’aigua es recapta a la factura de l’aigua a través de les entitats subministradores o bé ho fa directament l’ACA als usuaris amb fonts pròpies.