• Imprimeix

Factura electrònica

La factura electrònica és un document electrònic que compleix amb els mateixos requisits legals exigits a la factura tradicional o en paper:

 1. Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional. La factura electrònica és el document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça el document físic en paper, però conserva el seu mateix valor legal amb uns condicions de seguretat de més nivell que la factura en paper.
 2. Té validesa legal quan porta signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.
 3. És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Els portals de lliurament de la factura electrònica són: e-fact (Generalitat de Catalunya) i Face (Estat espanyol).

Generals

 • Han de tenir format XML (format facturae). No poden ser pdf.
 • Han d’estar signades electrònicament
 • Han d’informar el codi DIR 3 (només si es carrega a través de Face). El codi DIR3 de l’ACA és:
  • Oficina comptable - A09006176 Departament d’Administració
  • Òrgan gestor - A09006176 Departament d’Administració
  • Unitat tramitadora - A09006176 Departament d’Administració
 • Han de tenir el CIF des destinatari. El CIF de l’ACA és Q0801031F
 • Han de tenir el NIF/CIF de l’emissor
 • Núm. Factura
 • Codi tipus persona: física o jurídica
 • La data de la factura no pot ser posterior a la data de registre

 

De l’ACA

 • Les factures han d’incloure el codi de l’expedient i el número de certificació. Atès que no són camps obligatoris per a l’aplicació, però sí per a l’ACA, es proposa que els posin en les següents etiquetes del .xml:
  • Número d’expedient = etiqueta <FileReference>
  • Número de certificació = etiqueta <ItemDescription>