• Imprimeix

Imatge corporativa

La imatge corporativa fa referència al conjunt d’elements visuals de la identitat d’una institució que solen incloure un logotip, elements de suport i normes de composició per establir com cal aplicar-la. A través d’aquesta identitat institucional corporativa l’organisme s’identifica visualment davant la societat.