• Imprimeix

Projectes de disposicions, plans i programes

En aquesta pàgina es pot accedir als projectes de disposicions, plans i programes en fase d'informació pública de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Avaluació preliminar del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya

D'acord a les previsions establertes en el RDI, la primera fase de cada cicle de planificació és l'Avaluació preliminar del risc d'inundació per poder determinar aquelles zones del territori on s'ha arribat a la conclusió que existeix un risc potencial d'inundació significatiu, o bé, on la materialització d'aquest risc es pot considerar probable. A aquestes zones se les qualifica com a àrees amb risc potencial significatiu d'inundació (d’ara endavant ARPSIs).
Així, una vegada finalitzades les tres fases del primer cicle de la planificació amb l'aprovació del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (Reial Decret 126/2018, de 9 de març), es redacta la revisió i actualització de l'Avaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (2n cicle). En aquest context, s'han elaborat els següents documents per donar resposta als continguts de l'APRI prevists en l'article 6 del RDI