• Imprimeix

Observatori del preu de l'aigua

L'Observatori del preu de l'aigua a Catalunya és una espai web per donar a conèixer quin és el preu de l’aigua a Catalunya, els elements que el configuren, els costos que es recuperen i els serveis que es paguen.

La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60 / CE), norma europea que s'aplica a tots els estats membres, estableix que els aspectes econòmics són elements clau per a la protecció i millora de l'aigua i dels ecosistemes aquàtics. Considera que només una correcta recuperació dels costos en els preus, pot garantir un subministrament sostenible, equilibrat i equitatiu, tant per a la població com per a l'activitat econòmica. La reducció de la contaminació de les aigües, la preservació de les masses d'aigua i els espais protegits, com altres objectius, obliga els estats membres a establir mecanismes de preus que afavoreixin la consecució d'aquests.