• Imprimeix

Treballa amb nosaltres

La selecció de personal de l'Agència es realitza d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en què s'avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana.

 

Llistat d’ofertes actives

Si estàs interessat en treballar a l’Agència Catalana de l’Aigua a la taula següent disposes de les ofertes actives. Per inscriure’t i presentar la teva candidatura has d’emplenar el formulari d’inscripció a l’oferta en la què estiguis interessat/ada. No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari d’inscripció esmentat.