• Imprimeix

Sessions de seguiment del Pla de gestió

L’article 16 del Reglament de la planificació hidrològica (Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica. DOGC núm. 4740, de 16 d’octubre de 2006) estableix la obligatorietat del seguiment del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya. L’Agència Catalana de l’Aigua es va comprometre a concretar accions de seguiment del PGCFC 2on cicle de Planificació per a facilitar el coneixement de la implementació de mesures contingudes al Pla.

Informació de les sessions