• Imprimeix

Normes de redacció de projectes

Per a redactar projectes dirigits a l’ACA cal complir unes normatives específiques relatives a l’estructura i continguts dels projectes i aplicar el programa d’identificació visual (PIV) de l’ACA.

Estructura i contingut dels projectes

L'estructura dels projectes haurà de ser la que s'especifica al document de les Normes de la redacció de projectes.

Per al lliurament dels arxius inclosos a la carpeta 03_GIS per a la presentació de projectes en suport digital podeu consultar les instruccions i diferents exemples dins aquest arxiu comprimit dividit per tipologies de projectes Instruccions i exemples-carpeta 03_Gis.

La introducció de la informació en suport digital corresponent a les expropiacions (dades de finques i diferents subjectes o propietaris vinculats) caldrà que es realitzi d’acord a allò establert a l’arxiu Carrega Finques Afectades.

Aplicació del programa d'identificació visual - Disseny dels documents a lliurar

Els documents a lliurar cal que compleixin els següents requisits pel que fa a la normativa d'imatge corporativa de l'Agència. Les especificacions es troben al document Normativa del disseny dels documents a lliurar.

SISTEMA DE REFERÈNCIA: ETRS89

SISTEMA DE COORDENADES: UTM31N