• Imprimeix

Protecció de dades

Registre d’activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el Departament.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los.

Reglament general de protección de dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació.

Càmeres de videovigilància

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal realitzat al Departament

Delegat/da de protección de dades (DPD)

Què és el/la DPD i com contactar-hi.