• Imprimeix

Subvencions 2016

En aquesta pàgina podeu consultar les subvencions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua al llarg del 2016.

Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, feta pública per Resolució TES/2455/2016, d'11 d'octubre (ref. BDNS 321684).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

Subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016 i 2017, i les seves bases reguladores, feta pública per la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol.

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu director de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT