• Imprimeix

Subvencions 2017

En aquesta pàgina podeu consultar les subvencions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua al llarg del 2017.

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 370870).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

TRAMITACIÓ: VIA EACAT

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta (ref. BDNS 370869).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

TRAMITACIÓ: VIA EACAT

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals  generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 370380).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

TRAMITACIÓ: VIA EACAT

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (ref. BDNS 370379).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

TRAMITACIÓ: VIA EACAT

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 353471).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2016 (ref. BDNS 352052).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 352495).

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu director de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT