• Imprimeix

Subvencions 2018

En aquesta pàgina podeu consultar les subvencions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua al llarg del 2018.

Subvencions destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament.

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Informació relacionada

Subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.

 

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Informació relacionada

Subvencions per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació.

 

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Informació relacionada

Subvencions per a cofinançar despeses pel transport d'aigua amb vehicles cisterna o per obres d'emergència.

ESTAT: TANCAT

Subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

ESTAT: TANCAT

TRAMITACIÓ ENS LOCALS: EACAT

TRAMITACIÓ ENTITATS: OVT

Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

TRAMITACIÓ: VIA EACAT