• Imprimeix

Subvencions 2018

En aquesta pàgina podeu consultar les subvencions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua al llarg del 2018.

Subvencions per a cofinançar despeses pel transport d'aigua amb vehicles cisterna o per obres d'emergència.

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Informació relacionada

Subvencions destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament.

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Informació relacionada

Subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.

 

ESTAT: PENDENT OBERTURA

Informació relacionada

Subvencions per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació.

ESTAT: OBERT. Data límit: 24/12/2018 inclòs

TRAMITACIÓ

ENS PÚBLICS: EACAT

ENS PRIVATS: OVT

 

Subvencions per a cofinançar despeses pel transport d'aigua amb vehicles cisterna o per obres d'emergència.

ESTAT: TANCAT

Subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

ESTAT: TANCAT

TRAMITACIÓ ENS LOCALS: EACAT

TRAMITACIÓ ENTITATS: OVT

Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

ESTAT DE LA SUBVENCIÓ:  TANCAT

TRAMITACIÓ: VIA EACAT