• Imprimeix

Aplicacions interactives

A través de diferents aplicacions interactives es pot consultar informació sobre l'estat de l'aigua a Catalunya, la planificació i la caracterització del medi, l'estat de les seves masses d'aigua i els resultats dels controls, dades dels embassaments i dels aqüífers.

 • Visor Cartogràfic ACA

  Visor amb les capes d’informació sobre el medi hídric (Depuradores, registre d'aigües, masses d'aigua, espais fluvials i inundabilitat, mines, fonts, pous, piezometres, etc,.)  

 • Platges Cat

  Aplicació web i mòbil per consultar l’estat de les platges de Catalunya

 • SDIM

  Consulta de dades i resultats analítics històrics del Programa de seguiment i control i, mesures de dades hidrològiques de nivell i cabal de rius i nivell absolut i volum embassat als embassaments

 • WEB DMA

  Avaluació de l’estat de les masses d’aigua i interpretació dels resultats.

 • Cercafonts

  Aplicació per a mòbils, que aporta informació sobre la ubicació de 5.000 fonts naturals repartides per tot el territori de Catalunya. 

 • GAC

  Global Aquifer Control. Servei d'informació sobre l'estat dels aqüífers a Catalunya

 • Espais fluvials - Inundabilitat

  Accés a la informació disponible sobre espais fluvials que elabora o valida l'Agència