• Imprimeix

Descàrrega cartogràfica

Les dades vectorials que es poden descarregar estan en format Shape i les dades ràster en format Esri Grid i Ascii Grid, tots ells formats d'ESRI . Si necessiteu convertir aquests formats podeu fer servir llibreries com la GDAL  (Geospatial Data Abstraction Library)  per les dades ràster o OGR  (Simple Feature Library) per les dades vectorials.