• Imprimeix

Aigües de bany

Les principals zones de bany es troben a les aigües costaneres, que són les aigües marines situades entre les aigües oceàniques i el continent,  tot i que també existeixen determinades zones de bany en aigües continentals (estanys, embassaments i rius), que es caracteritzen bàsicament per ser d’aigua dolça.

Les aigües costaneres o zones de bany litorals estan formades per 236 platges (81 al litoral de Girona, 80 al de Barcelona i 75 al de Tarragona). Les zones de bany interior o en aigües continentals estan formades 14 zones (6 a Lleida, 4 a Girona , 3 a Barcelona i 1 a Tarragona ).