• Imprimeix

Aigües superficials

De tota l'aigua que cau sobre la superfície de la terra, una petita porció queda retinguda en les irregularitats del terreny —emmagatzematge superficial—, i una part s'escola cap als rius —escolament superficial— i va a parar al mar o als llacs. Aquestes són les aigües superficials, que també es nodreixen d’una part de les aigües subterrànies que en arribar a terra s'infiltren en el terreny i després tornen a sorgir a l'exterior.

Així doncs, les aigües superficials són les aigües quietes o corrents que es troben a la superfície del sòl, les aigües de transició pròximes a la desembocadura dels rius i les aigües costaneres o marines situades fins a una milla de la costa.