• Imprimeix

Zones protegides i hàbitats

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya inclou un registre de les zones protegides per tal d’atendre la singularitat de certs àmbits on, pels usos de l’aigua, les activitats que s’hi desenvolupen, els valors ambientals que alberguen, o la seva vulnerabilitat, demanen el manteniment d’unes condicions específiques.

Les zones protegides poden afectar a tota una massa d’aigua  o a una part seva diferenciada. En aquest cas, els objectius establerts són d’aplicació únicament en l’àmbit de la zona protegida. Per altra banda, una mateixa massa d’aigua pot incloure diferents tipus de zones protegides.

El control específic de les zones protegides s’estableix al Programa de seguiment i control (2013-2018) que es revisa cada sis anys.