• Imprimeix

Zones protegides per a l’abastament humà

Les zones protegides per a la captació d’aigua destinada al consum humà són les que contenen  punts on es capta aquesta aigua i que proporcionen més de 10m³de mitjana o abasteixen més de 50 persones. També es protegeixen zones on encara no s’extreu aigua per potabilitzar però es preveu fer-ho en el futur.

 

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) classifica un total de 37 masses d’aigua epicontinentals protegides per a la captació d’aigua perquè inclouen punts de captació per a posterior ús urbà, o bé perquè tenen una influència directa sobre aquests punts. Són 31 rius, 5 embassaments i 1 estany.

Pel que fa a les aigües subterrànies, les 37 masses d’aigua del DCFC inclouen captacions destinades al consum humà mitjançant perímetres de protecció o zones de salvaguarda definides al voltant de les captacions amb 300 m de radi.

En 2 masses d’aigua costanera hi ha punts de captació de plantes dessalinitzadores, que també tenen com a objectiu final l’abastament de la població.

 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha establert llindars de qualitat addicionals a l’assoliment del bon estat en aquelles masses d’aigua protegides per a l’abastament humà.