• Imprimeix

Zones protegides per espècies d’interès econòmic

Al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya es mostren les zones de protecció per a espècies aquàtiques de les quals depenen activitats econòmiques significatives, tant en aigües continentals com en aigües costaneres. Destaquen les masses d’aigua amb presència d’anguila o zones de pesca recreativa, així com bancs d’explotació pesquera d’espècies com el sonso, la tellerina o les zones de pesca regulada del corall vermell.