• Imprimeix

Zones protegides per hàbitats i espècies aquàtiques

Les zones protegides per hàbitats o espècies aquàtiques són aquelles masses d’aigua que inclouen poblacions protegides per la llei. En aquests casos, l’Administració està obligada a  mantenir i millorar aquests ecosistemes, que sense aquestes actuacions estarien en perill.

De forma específica, per a les masses d’aigua epicontinentals s’han tingut en compte les reserves genètiques establertes per a les poblacions de truita comuna.

Tanmateix, per a totes les masses d’aigua superficials s’han tingut en compte els hàbitats o espècies d’interès comunitari considerats element clau per a la protecció de la massa d’aigua inclosa a l’espai ZEC (Zona d’Especial Conservació) de la Xarxa Natura 2000 i a les ZEPA (Zones d’especial protecció per les aus).