• Imprimeix

Subterrànies

L’ACA analitza 55 masses d’aigua subterrània. La presència de nitrats és la principal causa del mal estat d’aquestes masses, sobretot en zones on s’hi desenvolupa una gran activitat agrícola.

El percloroetilè i el tricloroetilè, productes que provenen de l’activitat industrial, són responsables del mal estat de les masses situades al Vallès, Barcelonès i Camp de Tarragona (zones més industrialitzades).