• Imprimeix

Qualitat de les aigües de bany

L’ACA és la responsable de realitzar, durant l’estiu, el control de la qualitat de les zones de bany, que inclouen platges i zones interiors. Aquest control es duu a terme  des del 1990 a través de l’anomenat Programa de vigilància i informació de l'estat de les platges mitjançant inspeccions i recollides de mostres, que es fan quinzenalment, i que són analitzades. Per poder realitzar aquest programa existeix una xarxa amb un total de 253 punts de control repartits en 235 platges de tot el litoral català. D’acord amb els resultats obtinguts es qualifiquen les aigües de bany i s’informa als ajuntaments i la ciutadania a través de diferents canals.

 MostreigAiguesBany

D'acord amb la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany, a l’estiu s'analitzen les aigües de bany per determinar-ne la qualitat microbiològica. Els indicadors que s’analitzen corresponen als següents microorganismes: Escherichia coli i Enterococs intestinals, indicadors ambdós de contaminació fecal.