• Imprimeix

Recursos disponibles

L’Agència Catalana de l’Aigua, en el seu àmbit de planificació a les conques Internes de Catalunya,  vetlla per una bona gestió i una adequada disponibilitat dels recursos hídrics,  tant de les aigües superficials  com de les aigües subterrànies.

Per a l'aprofitament d'aquests recursos es tenen presents les limitacions ambientals i les de la qualitat de l'aigua.

Els condicionants ambientals poden provenir de la necessitat de respectar uns cabals de manteniment als rius o del fet d'explotar els aqüífers de manera sostenible per evitar-ne la sobreexplotació a llarg termini.

En aquest apartat de la web hi trobareu tot allò que fa referència a les reserves d’aigua de fonts naturals de què disposem: la que s’emmagatzema als embassaments, l’aigua subterrània i la que porten els rius.