• Imprimeix

Aigües subterrànies - piezometria

A Catalunya, les aigües subterrànies tenen un rol estratègic en l’abastament. En les poblacions petites són sovint la única font de proveïment disponible. En les poblacions grans i mitjanes, que generalment disposen també de recursos superficials, les aigües subterrànies aporten també una contribució essencial, ajudant a aportar un recurs regular que compensa en part la irregularitat dels nostres rius.

La capacitat dels aqüífers és difícil de saber perquè. a diferència dels embassaments, no són espais delimitats. L’eina que s’utilitza per mesurar-los és el piezòmetre, aparell que mesura a quina cota està l’aigua respecte el nivell del mar.

Un dels objectius principals de la planificació hidrològica és garantir l’explotació sostenible dels aqüífers. Per això, l’Agència Catalana de l’Aigua impulsa l’explotació coordinada dels recursos subterranis i els superficials per part dels operadors de l’abastament.