• Imprimeix

Depuració d’aigües residuals

Un dels processos claus i més necessaris actualment és la depuració de l’aigua. Aquest consisteix en retirar de l’aigua residual que generem els humans un cop utilitzada a les llars, a les empreses i indústries, etc., per poder-la retornar al medi en condicions òptimes. El tractament que s’aplica a les aigües residuals dependrà del tipus del medi on s’abocarà i del número d’habitants de la població on s’ha consumit.

Depuradora Montmeló

El procés de depuració de les aigües residuals comença quan l’aigua arriba a les reixes de desbast de la depuradora, on se separen els sòlids més grans. Les xarxes de clavegueram també recullen aigües pluvials que poden portar sorra, que s’elimina al dessorrador. L’aigua també transporta greixos i olis, que es retiren als equips de flotació, on per diferència de densitat floten i queden a la superfície.  El següent pas és el tractament biològic: es decanta la matèria orgànica i inorgànica, es digereix la matèria orgànica i finalment es separa l’aigua depurada dels fangs biològics. Les aigües depurades tornen al medi o continuen el seu tractament en equips més avançats de regeneració. Els fangs comencen aquí el seu procés per poder ser reutilitzats.