• Imprimeix

Potabilització

Abans que arribi a les llars, l’aigua s’ha de tractar. Per tant, és captada i traslladada a les potabilitzadores, instal·lacions que permeten obtenir aigua apte per al consum.  La qualitat i l’origen de l’aigua determinarà el procés que se li ha d’aplicar. Com a mínim s’ha de desinfectar, però hi ha un tractament estàndard més complex.

Potabilitzadora

El procés de la potabilització comença a les reixes de desbast de les instal·lacions, que impedeixen que els materials de mida gran, suspesos a l’aigua, entrin a la instal·lació. A continuació l’aigua travessa desarenadors on es sedimenten les sorres i els llims. Als decantadors es retiren els sòlids i es desinfecta l’aigua amb diòxid de clor. Després l’aigua passa per diferents filtres que n’eliminen les impureses i actuen sobre el seu sabor i color. En algunes plantes potabilitzadores, on la salinitat del riu dificulta el tractament, apliquen a l’aigua diferents tractaments per extreure’n la sal i millorar-ne el gust i l’olor. La qualitat de l’aigua que resulta d’aquest procés la supervisa el Departament de Salut de la Generalitat.

Els fangs que es generen durant la potabilització són valoritzats per a ser utilitzats, entre altres coses, en l’agricultura o com a combustible.