• Imprimeix

Regeneració

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Aquest aigua no és aigua potabilitzada sinó prepotable, així doncs és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf i la recàrrega d’aqüífers. En èpoques de poques pluges, pot ser molt recomanable utilitzar-la, per així mantenir millor els cabals dels rius i les reserves d’aigua.

Regeneració Prat

El procés de regeneració de l’aigua, comença amb el pretractament, durant el qual s’apliquen diferents tractaments a l’aigua amb l’objectiu d’eliminar els sòlids que transporta. L’aigua segueix el procés de decantació lamel·lar per reduir els sòlids suspesos i la terbolesa. Un cop finalitzat el procés fisicoquímic del pretractament, l’aigua passa per una fase de filtració on es retenen els sòlids que per la seva mida  no s’han eliminat anteriorment. Finalment, l’aigua es desinfecta i ja està a punt per ser reutilitzada.

En algunes plantes s’apliquen tractaments més avançats com l’osmosi inversa o la ultrafiltració per a usos com la recàrrega dels aqüífers.