• Imprimeix

Dessalinitzadores

Mapa dessanilitzadores

A Catalunya hi ha 2 dessalinitzadores que permeten aportar 80 hm³ a l’any de recurs potable, que equival a l’aigua que consumeix tota la regió metropolitana de Barcelona durant quatre mesos. Des de l'any 2002 funciona la dessalinitzadora de la Tordera, ubicada a Blanes, amb l'objectiu de satisfer les demandes de la zona i preservar el bon estat de l'aqüífer de la Tordera a fi de garantir la qualitat de la seva aigua. L’estiu del 2009 es va posar en marxa la dessalinitzadora del Llobregat, la més gran d'Europa destinada a l'abastament urbà.