• Imprimeix

Dessalinitzadora de la Tordera

La dessalinitzadora de la Tordera

Aquesta planta, inaugurada el 2002 i ubicada al terme municipal de Blanes, és la primera dessalinitzadora de Catalunya. La seva construcció tenia dos objectius: per una banda, garantir el bon estat de l'aqüífer de la Tordera a fi de garantir la qualitat de la seva aigua i evitar-ne la sobreexplotació, i per l'altra, garantir el subministrament a diversos municipis del Maresme nord i del sud de la Selva.

Inicialment, la dessalinitzadora de la Tordera es va concebre per produir fins a 10 hm3 d'aigua. La sequera dels anys 2007 i 2008 va accelerar la decisió d'ampliar-la per duplicar-ne la capacitat fins a 20 hm3. L’objectiu era poder aportar més aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona a través de la connexió amb la potabilitzadora del Ter de Cardedeu i reduir així les extraccions del riu Ter.