• Imprimeix

Dessalinitzadora del Prat

La dessalinitzadora del Prat

L'estiu del 2009 va entrar en servei la dessalinitzadora del Llobregat, la més gran d'Europa per a l'abastament urbà. Això ha permès incrementar la garantia i la disponibilitat d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques del Penedès, el Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Aquesta instal·lació pot donar servei a 4,5 milions d'habitants i produeix fins a 60 hm3/any d'aigua.

A més, la posada en funcionament de la dessalinitzadora del Llobregat també ha comportat una millora en el gust i la qualitat de l'aigua subministrada a l'àrea metropolitana de Barcelona.