• Imprimeix

Estacions de potabilització d’aigua

Al territori català hi ha més de 250 estacions de tractament d’aigua potable, 5 de les quals formen part de la Xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat. Tres operadores diferents exploten aquestes plantes: ATLL Concessionària, Aigües de Barcelona i Mina Pública d'Aigües de Terrassa. A Catalunya  la potabilització és competència dels ajuntaments i és per això l’Agència Catalana de l’Aigua no gestiona cap de les estacions que hi ha al país

Estacions de tractament d’aigua potable