• Imprimeix

ERA del Prat de Llobregat

L’estació de regeneració d’aigües del Prat de Llobregat, instal·lació pionera a Europa,  es va posar en servei l’any 2006 i té una capacitat de tractament de fins a 50 hm³/ any (50 milions de litres l'any). És propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i està explotada per Aigües de Barcelona.

Aquesta infraestructura permet portar aigua de gran qualitat al riu Llobregat, per sobre de l’assut de Molins de Rei per tal d’augmentar el cabal del riu abans de la potabilitzadora de Sant Joan Despí. En èpoques de sobreexplotació de l’aqüífer del delta del Llobregat, del que s’extreu aigua per a l’abastament i usos industrials de Barcelona, el riu ha presentat altes concentracions en sals degut a l’entrada d’aigua del mar. Per tal d’aturar aquesta intrusió, l’ACA va posar en servei l’any 2007, l’anomenada “barrera hidràulica contra la intrusió salina”, un projecte pioner a Europa que consisteix en injectar aigua regenerada de qualitat provinent de l’ERA a 14 pous construïts estratègicament per millorar l’aigua subterrània de l’aqüífer.

 

Més informació