• Imprimeix

El Gaià

La circulació d’aigua al riu Gaià havia estat totalment interrompuda des de la construcció l’any 1975 de la presa del Catllar, de manera que aigua avall de l’embassament el riu no portava aigua. L’embassament es destina als usos industrials de Repsol Petróleo SA i també per a regadiu. Arran de les característiques del terreny, aquest embassament sempre ha tingut pèrdues quan l’aigua assoleix una determinada cota per infiltracions d’aigua que van a parar als aqüífers.

Gaia_Ilustracio_01

Amb la filosofia d’optimitzar la gestió de l’aigua de l’embassament per tal de permetre l’alliberament de cabals ambientals, el 30 de juliol de 2010 es va assolir un acord amb Repsol i l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest es basa en gestionar l’embassament a cotes baixes, alliberar cabals ambientals i respectar els usos existents. Repsol pot captar aigua regenerada si és necessari per a complementar les seves necessitats d’aigua.

L’alliberament de cabals ambientals mínims es va iniciar l’agost de 2011, i no es produeix de manera continua, sinó que es decideix seguint unes consignes a partir del cabal d’entrada i del nivell de l’embassament, sempre mantenint un resguard d’aigua per a assegurar els usos. Si les reserves de l’embassament ho permeten, es duu a terme un alliberament d’un cabal generador després d’un episodi de pluges un cop a l’any per tal de millorar i donar forma a la llera.

Gaia_Ilustracio_02

L’alliberament de cabals ha representat efectes positius per la recuperació d’un tram de riu que ha estat molts anys sec. Tot i que encara està lluny d’assolir un bon estat ecològic, riu aquest curs fluvial ha recuperat algunes comunitats biològiques. En la vessant social i paisatgística, la mesura ha estat molt ben acollida per entitats ambientals i els ajuntaments de la zona.

ACA i REPSOL manifesten la seva satisfacció pels resultats obtinguts i la voluntat de seguir treballant en la mateixa línia. La comissió de seguiment del conveni es reuneix periòdicament i també es duen a terme reunions informatives amb els regants, entitats ambientalistes de la zona i representants dels ajuntaments. Així doncs, quan la situació hidrològica ho permet, s’alliberen cabals generadors des de la presa, amb l’objectiu de recuperar el règim d’avingudes en el tram de riu aigua avall de la presa. Gràcies a aquests alliberaments extraordinaris, el riu Gaià ha tornat a arribar al mar durant uns dies en els anys 2015 i 2017.