Les espècies invasores són aquelles espècies exòtiques, pròpies d’altres hàbitats o regions, que són capaces d’expandir-se en un nou territori en un temps relativament curt, amb efectes nocius,  tant sobre la biodiversitat autòctona (desplaçament d’espècies, alteració d’hàbitat, etc.), com sobre l’agricultura, el turisme o la salut. A Catalunya s’han registrat més de 1.100 espècies foranes, un 10% de les quals han esdevinguts invasores.  

L'Agència Catalana de l’Aigua considera les espècies exòtiques invasores com un element de pressió a caracteritzar o definir i corregir per tal d’assolir el bon estat de les aigües.  

El projecte EXOAQUA ha permès recopilar tota la informació sobre invasions detectades al medi hídric. Consisteix en una extensa base de dades que conté la localització a Catalunya de les espècies exòtiques lligades al medi aquàtic, i molta informació relativa a cada espècie, amb l’objectiu de facilitar la difusió de la informació sobre espècies exòtiques i agilitzar la presa de decisions en la gestió d'aquestes espècies.