• Imprimeix

Actuacions sobre el musclo zebrat

musclo_zebrat_exemplars

El musclo zebrat (Dreissena polymorpha) està considerat com una de les 100 espècies invasores més perjudicials del planeta pel seu impacte ambiental i econòmic. L'eradicació total del musclo zebrat en aquells indrets ja colonitzats és pràcticament impossible, per tant, és molt important prevenir la seva expansió cap a àrees encara no colonitzades. Els experts coincideixen que el factor més probable d'expansió del musclo zebrat és el transport de larves mitjançant el moviment d'aigua d'un lloc a l'altre, a través del trasllat d'embarcacions, remolcs, vehicles i tot tipus d'equipament que hagi estat en contacte amb l'aigua infestada.

Actualment a les conques internes de Catalunya el musclo zebrat està establert a l’embassament de la Baells (riu Llobregat), on va ser detectat l’any 2011.

A la conca catalana de l’Ebre, l’any 2001 es van detectar poblacions importants de musclo zebrat als embassaments de Riba-roja i Flix, i amb els anys s’han anat dispersant al llarg del riu Ebre fins la seva capçalera.

Anualment des de l’ACA es realitzen campanyes de mostreig als embassaments de les conques internes de Catalunya per controlar-ne l’expansió, mentre que el control a l’Ebre el realitza la CHE.

Com a mesures preventives per evitar-ne l’expansió, s’ha modificat la normativa de navegació, confinant les embarcacions allà on hi ha musclo zebrat i obligant a la neteja de totes les embarcacions. Les piscifactories destinades a la repoblació dels rius es controlen i s’analitzen periòdicament, i s’obliga a la desinfecció de material i instruments que entrin en contacte amb l’aigua.

Mapa musclo zebrat