• Imprimeix

Usos de l'aigua

L’aigua que es troba en el medi (llacs, rius, aigües subterrànies, aigua de pluges, etc.) és un bé públic. Les persones, empreses i organismes poden fer-ne un ús privat si  disposen de l’autorització corresponent.  L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, és l’organisme que autoritza aquest ús a les conques internes de Catalunya (districte de conca fluvial de Catalunya).

Els usos de l’aigua es classifiquen segons les activitats de destí del recurs. L’aigua es pot destinar  a les necessitats domèstiques (aigua de boca), industrials, de reg i de l’agricultura. En aquests casos estem parlant d’usos consumptius o extractius.  Es consideren usos no consumptius, com els lúdics o  la generació d’energia hidroelèctrica, quan no impliquen extreure l’aigua del medi on es troba i la pràctica totalitat del recurs emprat retorna el medi en condicions de qualitat i règim similars a les existents en el punt de captació.

Esquema Consumptius