• Imprimeix

Captacions d'aigua i concessions

L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, és l’organisme que ha d’autoritzar els usos privats de l’aigua a les conques internes catalanes. Ho fa a través d’un permís administratiu - concessió o aprofitament- que atorga i regula els drets i deures de qui en farà l’ús i se’n beneficiarà, i que quedarà inscrit al Registre d’aigües.

En funció del volum d’aigua que es vulgui utilitzar i de l’origen de la captació, és a dir d’on s’agafa l’aigua, cal realitzar el tràmit d’aprofitament o de concessió.

El propietari  haurà de sol·licitar un permís d’aprofitament quan el volum d’aigua sigui inferior a 7000 m³/any i es capti a la mateixa finca on després es fa servir. L’aprofitament d’aigües pluvials rep el mateix tractament administratiu. En cas d’ubicar-se l’aprofitament en zona de policia i/o aqüífer protegit caldrà sol·licitar l’autorització administrativa prèvia.

En canvi, si el volum d’aigua supera els 7000 m³/any o el punt de captació es troba fora del perímetre de la finca on s’utilitza l’aigua, el propietari ha de tramitar una concessió.