• Imprimeix

Demanda

Demanda d’aigua

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya concentra el 91,5% de la població catalana, i, malgrat això, únicament focalitza el 37% de la demanda d’aigua del conjunt de Catalunya. Alhora, a diferència del que passa a Catalunya, els usos consumptius predominants al DCFC són els usos urbans (amb gairebé un 55% sobre el total), seguits de la demanda dels sectors agrícola i industrial.

L’actual demanda de les xarxes municipals d’abastament del DCFC s’ha avaluat en 572 hm³ /any, amb un rendiment mitjà de les xarxes prop del 77%.

Ençà de la darrera planificació hidrològica amb dades de 2007, la demanda d’aigua urbana al DCFC (2012) ha baixat prop d’un 10%, uns 90 hm3/any en total. Aquest descens és fruit d’un conjunt de factors; de la conjuntura socioeconòmica (i, més recentment, demogràfica), de la conscienciació en el consum domèstic arran dels episodis de sequera i de les millores d’eficiència a tots els nivells (gestió de xarxes, consum d’electrodomèstics, etc.). Aquest descens del consum es pot veure clarament en l’evolució de les dotacions domèstiques d’aigua:

Nou article

Per a l’escenari demogràfic de creixement mitjà previst per l’IDESCAT, amb una configuració i rendiment dels abastaments similar a l’actual, es constata una sensible estabilització de les demandes d’aigua. L’origen d’aquestes reduccions cal buscar-les en tot un conjunt de causes, entre les quals destacaria la conscienciació ciutadana, que ha consolidat millors hàbits de consum arran de les darreres sequeres, les millores tant a nivell de gestió dels abastaments com de la tecnologia d’electrodomèstics i les instal·lacions a l’interior d’habitatges i serveis, així com l’aturada del creixement demogràfic, els forts ajustos que han realitzat famílies i indústries arran de la crisi econòmica i, més recentment, els efectes de la política tarifària.

Les comissions de desembassament

Les comissions de desembassament són espais on els agents implicats en la gestió i l’ús de l’aigua de les conques internes catalanes participen en la presa de decisions que afecten la disponibilitat del recurs. En aquestes comissions es determinen les dotacions d'aigua per satisfer les diverses necessitats d'abastament, reg i usos ambientals. També s'aborden els temes d'interès de cada àmbit. Hi ha establertes quatre comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.

Òrgans col·legiats: les comissions de desembassament