• Imprimeix

Usos recreatius

L'Agència Catalana de l'Aigua en virtut de les seves competències ha elaborat una sèrie d'estudis i normatives encaminats a l'ordenació i la regulació dels usos recreatius que es desenvolupen en les diferents masses d'aigua existents i a la protecció del mateix medi físic del qual en formen part.

Normativa específica