gestió del risc d’inundacions
  • Imprimeix

Gestió del risc d'inundacions

El Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluval de Catalunya (PGRI) és un document fonamental per a la gestió d'avingudes i suposa l'última fase de la implantació de la Directiva Europea sobre inundacions. 

El PGRI implica a les diferents administracions amb competència en gestió del risc d'inundació i els seus principals objectius són augmentar la coordinació i cooperació entre elles i potenciar l'autoprotecció, incrementant la percepció social dels riscos. 

El Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluval de Catalunya (PMH) és un document que té per objecte recollir el conjunt de mesures que ha de desenvolupar l'ACA al districte de conca fluvial de Catalunya, a fi de reduir raonablement els danys esperats mitjançant mesures de tipus estructural o de gestió del risc. 

  • El Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) va ser aprovat per Reial Decret 126/2018, de 9 de març.
  • El Programa de mesures de l'àmbit hidrològic (PMH) va ser aprovat per Acord GOV/118/2017, d'1 d'agost.

 

Normativa específica