• Imprimeix

2on cicle de planificació (2016 - 2021)

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està integrada pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016 – 2021) i el seu Programa de mesures. El Programa de mesures s’acompanya d’un Pla econòmic - financer, de l’estudi ambiental estratègic i la declaració ambiental estratègica.