• Imprimeix

3r cicle de planificació (2022-2027)

S’inicia el procediment de planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya corresponent al tercer cicle (2022-2027), que estarà integrada pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2022 – 2027) i el seu Programa de mesures. En compliment del previst a la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües, i de la seva normativa de transposició, es posen a disposició del públic un calendari i programa de treball i la declaració de les mesures de consulta que s’adoptaran en l’elaboració dels esmentats instruments de planificació hidrològica.