• Imprimeix

Planificació d'altres àmbit hidrològics

Els instruments de la planificació hidrològica i de gestió del risc d’inundacions d’aquelles demarcacions hidrogràfiques compartides o internacionals que transcorren en part per territori català (Demarcació Hidrogràfica Internacional de l’Ebre, que inclou la Garona i Demarcació Hidrogràfica del Xúquer) són els els que podeu consultar en aquesta pàgina.  L’execució d’aquests plans i programes correspon principalment a les corresponents confederacions hidrogràfiques, sens perjudici de les competències de la Generalitat en matèries com l’abastament i el sanejament o la protecció civil. 

Confederació hidrogràfica de l’ebre.

Confederació hidrogràfica del xúquer