• Imprimeix

Autorització administrativa prèvia per a la perforació de pous fins a 7000 m3/any en zona de policia i/o aqüífer protegit (H0346)

11187 - Autorització administrativa prèvia per a la perforació de pous fins a 7000 m3/any en zona de policia i/o aqüífer protegit (H0346) Departament de Territori i Sostenibilitat aca

La perforació d’un pou nou, que no superi el volum màxim anual de 7.000 m3/any i que es trobi ubicat en zona de policia de lleres o en aqüífer protegit (en un dels terme municipals que hi consten a l’Annex del Decret 328/1988, d’11 d’octubre)  requereix l’autorització administrativa prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua. La finalitat de l’autorització prèvia en aquests dos supòsits és la següent:

  • Comprovar si amb l’extracció es distreuen aigües superficials amb dret preferent.
  • Establir mesures de control prèvies en aquests aqüífers.

Finalitzada la perforació, i en cas de resultat positiu, cal comunicar a l’ACA el seu aprofitament per tal que sigui inscrit al Registre d’Aigües com a ús privatiu d’acord amb les condicions fixades a l’autorització prèvia emesa per l’Agència.

Si el resultat de la perforació del pou fos negativa se segellarà i es restituirà el terreny a les seves condicions inicials.

(veure esquema i definicions de la zonificació de l’espai fluvial)

Llegiu-ne més

L'autorització és vigent durant el període que s’indica a la resolució

Què necessiteu fer?

Data actualització 07.12.2016